02
December
2021
O‘zbekiston Respublikasida atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya siyosatini tartibga solish hamda amalga oshirish