Tashkiliy tuzilma
O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof - muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi
O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof - muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi