Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти
  • Фаолият ҳақида
  • Функция ва вазифалар
  • Хизматлар
  • Қонунчилик

Фаолияти ҳақида

Тошкент сув таъминоти, канализация, гидротехника иншоотлари ва муҳандислик гидрогеологияси (ТошНИИ "ВОДГЕО") институти, 1960 йилда Марказий Осиё архитектура ва қурилиш илмий-тадқиқот институтида аҳоли пунктлари саноатининг сув хўжалиги лабораторияси сифатида ташкил этилган, 1964 йилда У "ВОДГЕО" Бутуниттифоқ илмий-тадқиқот институтида сув хўжалиги бўлими, 1978 йилда эса "ВОДГЕО" Бутуниттифоқ илмий-тадқиқот институтининг Тошкент филиалига айлантирилди. 1992 йил декабр ойидан бошлаб институт Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги ПҚ-2915-сонли "Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида" ги фармонини бажариш мақсадида, шунингдек, 2017 йил 26 апрелдаги 146-сонли ва 17-сонли, 91-сон буйруқларига мувофиқ. Гувоҳноманинг 2017 йил 21 августдаги 538681-сонли маълумотига кўра, Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш илмий-тадқиқот институти иш фаолиятини бошлади.

ЎзР Давлат Экология қўмитаси ҳузуридаги Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш илмий-тадқиқот институти ТошИТИ "СУВГЕО", "ИТЛТИ АТМОСФЕРА" ва НПГП "Сувни бошқариш экологияси" нинг ҳуқуқий вориси бўлган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 ноябрдаги 958-сонли "Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги илмий тадқиқот базасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарорини бажариш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Экология бўйича давлат қўмитасининг 2018 йил 29 ноябрдаги 417-сонли буйруғига асосан ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш "Ўзбекистон Республикаси Давлат экология қўмитаси ҳузуридаги Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш илмий-тадқиқот институти""Ўзбекистон Республикаси Давлат экология қўмитаси ҳузуридаги Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялар илмий-тадқиқот институти" га айлантирилди.

Ҳозирги кунда институтда 41 нафар ходим ишлайди:

– Бошқарув ходимларининг 10 ходими;
– 4 та катта илмий ходим;
– 14 кичик илмий ходим;
– 4- техник ходимлар;
– 9- ёрдамчи ходимлар.

Улардан:
– 7 та фан номзодлари.

Институт саноат ва маиший чиқиндиларни қайта ишлаш ва йўқ қилиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида меъёрий-услубий ҳужжатларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

Институт фаолияти Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг табиий ресурсларни муҳофаза қилиш соҳасидаги долзарб ва истиқболдаги вазифаларини ҳал қилишга қаратилган. Ҳозирги вақтда чиқиндиларни ва табиий сувларни токсик моддалардан, оғир металлардан, биоген элементлардан тозалаш, сув, тупроқ ва тупроқларни нефт маҳсулотларидан тозалаш бўйича ишланмалар энг катта қизиқиш ва долзарбликдир.

Институт республикамиздаги ифлосланишни камайтириш ва саноат, қишлоқ хўжалиги ва коммунал объектлардан табиий сув манбаларига қуйиладиган чиқинди сувлар ҳажмини камайтиришга қаратилган.Сувни муҳофаза қилиш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича асосий тадқиқот ташкилотларидан бири ҳисобланади, шунингдек ичимлик суви сифатини ошириш технологияларини ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилади. Шаҳар канализация тизимига ва очиқ сув ҳавзаларига тушириш меъёрларига эришиш, шу билан очиқ сув ҳавзалари ҳамда атроф-муҳитга антропоген босимни камайтиришга имкон берадиган маиший ва ишлаб чиқариш чиқинди сувлари, уларнинг аралашмаларини тозалаш ва тозалашдан сўнг қилинадиган тадбирларни ишлаб чикади.
 

Сув ресурсларини муҳофаза қилиш лабораторияси

Лаборатория маиший, саноат чиқинди сувлари ва уларнинг аралашмаларини тозалаш ва кейинги тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича хизматларни тақдим этади, бу шаҳар канализация тизимига ва очиқ сув ҳавзаларига тушириш ставкаларига эришишга имкон беради ва шу билан очиқ сув ҳавзалари ҳамда атроф муҳитга антропоген босимни пасайтиради. Биотестинг хизматлари. ЗВОС, ЗЭП, ПДВ, ПДО, ПДС, РСВ каби меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқади.
 

"Чиқиндиларни қайта ишлаш ва утилизация қилиш технологияларини ишлаб чиқиш" бўлими

Республиканинг илмий ишланмаларини, институтнинг таркибий бўлинмасидаги олимлари ва мутахассисларни бирлаштирган, шу жумладан ўзининг илмий ва технологик ишланмаларини ҳамда республика иқтисодиёти тармоқларида иккиламчи хомашёдан фойдаланиш бўйича ишларни олиб боради.
 

Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш лабораторияси

Лаборатория фаолиятининг асосий йўналишлари:

– саноат корхоналаридан чиқадиган зарарли моддалар чиқиндиларидан ҳавонинг ифлосланишини камайтирадиган усул ва ускуналарни ишлаб чиқиш ва лойиҳалаш бўйича тадқиқотларни ўтказиш вазифаларини ҳал қилиш;

– атмосферани ифлослантирадиган заҳарли саноат, қишлоқ хўжалиги, маиший чиқиндиларни утилизация қилиш, қайта ишлаш ва йўқ қилиш;

– инвентаризация ҳажмини ишлаб чиқиш ва атмосферага ифлослантирувчи моддаларни чиқарилишини камайтириш бўйича чора-тадбирлар, корхоналарнинг экологик хавфи тоифасини ҳисоблаш.
 

Биохилма-хилликни сақлаш бўлими

Асосий муаммо шундаки, биологик хилма-хиллик барқарор эмас. У табиатнинг барча биологик қисмларининг ўзаро боғлиқлиги ва ўзаро боғлиқлигини тан олади. Кўпинча, ушбу тушунчанинг уч тури мавжуд:

– турларнинг биохилма-хиллиги - барча ўсимликлар ва ҳайвонларнинг, шу жумладан турли бактериялар ва микроорганизмларнинг хилма-хиллиги;

– генетик хилма-хиллик - турнинг генетик материалининг хилма-хиллиги ва улар орасидаги биохилма-хиллик;

– турли хил экологик тизимлар - экологик тизимларнинг бойлиги (масалан, тоғ ўрмонлари, чўллар ёки саванналар, чўллар ва денгизлар ва бошқалар).

Ушбу уч тур биргаликда биологик хилма-хилликни ташкил қилади. Шунинг учун ушбу даражаларнинг ҳар бирини сақлаб қолиш умуман биохилма-хилликни сақлаш учун жуда муҳимдир.
 

Ер ресурсларини муҳофаза қилиш лабораторияси

Асосий вазифалар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экологик-мелиоратив ҳолатни яхшилаш ва тупроқларнинг атроф-муҳитини муҳофаза қилишга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари:

– "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида", 2017 йил 7 февралдаги УП-4947-сонли;

– "Ерларни муҳофаза қилиш, улардан оқилона фойдаланиш, геодезия ва картография фаолиятини такомиллаштириш, давлат кадастрини юритишни тартибга солиш устидан назоратни кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида" 2017 йил 31 майдаги УП-5065-сонли;

– Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 июлдаги "Ўрмонни бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори;

Ушбу фаолиятга тегишли бошқа меъёрий ҳужжатлар маълум даражада ушбу лабораториянинг илмий тадқиқотлари натижаларига хизмат қилади.
 

Институт ўз фаолияти давомида 2000 дан ортиқ илмий-тадқиқот ишларини якунлади, уларнинг аксарияти Ўзбекистон Республикаси, иттифоқ республикалари, ҳозирги МДҲ давлатлари, шунингдек чет элларда (Германия, Эстония) халқ хўжалиги объектларини лойиҳалаш ва қуришда ишлатилган.

Институт 2002 йилда Олий Мажлиснинг 8-сессиясида қабул қилинган "Чиқиндилар тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини ишлаб чиқишда иштирок этди, шунингдек 25 та меъёрий-услубий ҳужжатлар ишлаб чиқилди.

Институтнинг Халқаро форумлар, кўргазмалар ва танловларда намойиш этган ишлари қуйидагилар билан тақдирланди:

– СССР ва Уз ССР ВДНХ кўргазмаларида кумуш медаллар, 1 ва 2 даражали дипломлар олинган;

– Халқаро янги технологиялар ва маҳсулотлар ихтиролари кўргазмасида битта кумуш ва иккита бронза медал олинди (Женева, Швейцария);

– Соғлиқни сақлаш ва атроф-муҳит бўйича 1-Халқаро Конгрессда (Манила. Филиппин) иккита олтин медал олинди;

– энг яхши ихтиро учун ЎзР Патент идораси танловларида 1 ва 3 ўринлар ва совринлар олинди;

Институт ходимлари бир қатор халқаро дастурларда қатнашдилар.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 29 йилида институт томонидан 300 дан ортиқ илмий лойиҳалар амалга оширилди, уларнинг асосийлари Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, Шўртан газ-кимё мажмуаси, Асака автомобил заводи, шунингдек Нукус, Урганч, Қораулбазар шаҳарлари сув таъминоти тизимларида амалга оширилди.

2004-2017 йилларда институт режалаштирилган тадбирлар доирасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Фан ва технологияларни мувофиқлаштириш ва ривожлантириш қўмитасининг Давлат илмий-техник дастури (кейинги ўринларда Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги) бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб борди.

Ҳаммаси бўлиб 12 та грант, 8 та инновацион лойиҳа амалга оширилди, институт 29 та ишни якунлади, улар Республика табиатни муҳофаза қилиш жамғармаси маблағлари ҳисобидан молиялаштирилди.

Кореянинг "KOICA" халқаро ҳамкорлик агентлиги билан "Ўзбекистон Республикасида қайта ишлатиш учун қишлоқ хўжалиги чиқинди сувларининг шўрланиш даражасини пасайтириш технологияларини ишлаб чиқиш" қўшма лойиҳаси амалга оширилди.

Изланишлар ва тажриба-конструкторлик ишлари натижасида қурилмаларнинг прототиплари ишлаб чиқилди, технологияни такомиллаштириш, қимматбаҳо материалларни қимматбаҳо маҳсулотларни олиш учун қимматбаҳо материалларни маҳаллий ва чуқур қайта ишлаш билан алмаштириш:

Илмий-тадқиқот ишлари натижаларига кўра 250 муаллифлик гувоҳномалари, ГДР патентлари (Шимолий Берлиндаги тозалаш иншоотларини реконструкция қилиш), Чехословакия, Венгрия олинган. 1000 дан ортиқ илмий мақолалар маҳаллий ва хорижий нашрларда нашр этилган, 6 та Ўзбекистон Республикасининг патентлари олинган .

2016-2018 йилларда институт давлат грантлари асосида 1 та фундаментал ва 6 та амалий лойиҳаларни якунлади. Лойиҳалар доирасида 50 дан ортиқ илмий мақола ва тезислар нашр этилди, ходимлар маҳаллий ва халқаро конференцияларда маърузалар билан қатнашдилар.

Фойдали модел учун ариза Ўзбекистон Республикаси Патент идорасига рўйхатдан ўтказилди. ФАП 20180159-сон. Қаттиқ чиқиндиларнинг органик қисмини термал ва термокимёвий қайта ишлаш учун ўрнатиш (Пиролиз ўрнатиш).

Институт Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси (кейинги ўринларда Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги) билан тузилган шартномалар бўйича давлат илмий-техник дастурларини амалга оширишда иштирок этди.

Ҳозирги кунда институт Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги билан тузилган шартномалар асосида 2 та давлат бюджет мавзусини амалга оширади:

1. ПЗ-2017091249. Тўқимачилик корхоналарининг бўёқ чиқиндиларини фото-оксидланиш усули билан кейинги тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш.

Ривожланган технологияни республиканинг мавжуд тозалаш иншоотлари ва тўқимачилик корхоналарида синаб кўриш мумкин.

Фотокимёвий оксидланиш усули ёрдамида оқава сувларни тозалашдан кейинги технологияни жорий этиш қуйидагиларга имкон беради: тўқималарни тугатиш корхоналари учун чиқинди сувларни тозалаш технологияси нархини пасайтириш, иншоотларнинг ишончлилигини ошириш, натрий хлорид (бинони жараёнида натрий сулфат ишлатилса) ва электр энергиясини истеъмолини камайтириш, тозаланган сувнинг токсиклигини камайтириш шаҳар канализациясига тушириш стандартларига мос келадиган сифат.

2. ПЗ-20170927296. Иккиламчи хом ашёнинг қайта тикланадиган манбаларидан метанол ўз ичига олган углеводородларнинг кенг нурли қисмини ишлаб чиқаришнинг модулли технологиясини ишлаб чиқиш.

Лойиҳа натижаларини амалга оширишда шаҳар ва бошқа аҳоли пунктларида қаттиқ чиқиндиларни йўқ қилиш, муқобил қайта тикланадиган иккиламчи хомашёдан энергия олишга ўтиш масалалари ҳал қилинмоқда.

Вазифа ва функциялари

Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институтининг асосий фаолияти:

– саноат корхоналаридан чиқадиган зарарли моддалар чиқиндиларидан ҳавонинг ифлосланишини камайтириш;

– ер ости ва ер усти сувларининг ифлосланишининг олдини олиш,

– табиий, саноат, маиший чиқинди сувларни тозалаш, чиқинди сувларни тозалаш жараёнида ҳосил бўлган чўкинди қатламларни тозалаш учун замонавий, ресурсларни тежайдиган, экологик тоза технологияларни яратиш;

– ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш чиқиндилари билан ишлаш (заҳарли саноат, қишлоқ хўжалиги, маиший чиқиндиларни йўқ қилиш ва қайта ишлаш);

– атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида меъёрий-услубий ҳужжатларни ишлаб чиқиш.

– экологик хавфсизлик, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сақлаш муаммоларини ҳал қилиш.
 

Институтнинг асосий вазифалари:

– атроф-муҳитнинг ҳозирги ҳолатини, ифлослантирувчи моддаларнинг флора ва фауна объектларига таъсирини таҳлил қилиш бўйича чуқур фундаментал ва амалий тадқиқотлар ўтказиш;

– ҳавонинг ифлосланишини, сув ва ер ресурсларини камайтириш, биологик хилма-хилликни сақлаш, чиқиндиларни қайта ишлаш ва йўқ қилиш бўйича принципиал жиҳатдан янги ва самарали усуллар ҳамда технологияларни ишлаб чиқиш;

– атмосфера ҳавоси, сув ва ер ресурслари ифлосланишининг камайишини таъминлайдиган, шунингдек чиқиндиларни қайта ишлаш ва йўқ қилишни таъминлайдиган маиший ва ишлаб чиқариш мақсадларида техник воситаларни ишлаб чиқиш, экспериментал лойиҳалаштириш;

– экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида илғор хорижий технологиялар ва янгиликларни мослаштириш ва амалиётга татбиқ этиш;

– экологик муаммолар бўйича стандартлар ва талабларни ишлаб чиқишда иштирок этиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;

– экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида хорижий илмий тадқиқот муассасалари ва марказлари билан ҳамкорликни ривожлантириш, илмий конференциялар, семинарлар, қўшма тадқиқотлар, лойиҳалар, стажировкалар ва ходимларни тайёрлашни ташкил этиш;

– юқори малакали кадрларни тайёрлашда, олий ўқув юртлари ўқитувчиларини экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги мутахассисларни халқаро стандартлар даражасида қайта тайёрлаш ва малакасини оширишда иштирок этиш.
 

Хўжалик шартномалари бўйича фаолият

– Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 апрелдаги ПҚ - 2916-сонли "2017 - 2021 йилларда чиқиндиларни бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги фармони ижроси юзасидан институт томонидан "Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш меъёрларини аниқлаш бўйича экспериментал ўрганиш ва хронометраж ишларини олиб бориш".

– "Тижорат маҳсулотларини олиш учун автомобил шиналарини комплекс равишда қайта ишлашнинг энергия тежайдиган усулини ишлаб чиқиш". Эскирган автомобил шиналарини яхлит қуруқ усулда қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш. Экологик тоза ва иқтисодий жиҳатдан мақбул усул ва технологиядан фойдаланган ҳолда резина буюмлар ва ишлатилган полимер материалларнинг умумий ҳамда ҳар йили ишлаб чиқарилган салоҳиятини қайта ишлаш заводининг янги технологик схемасини ишлаб чиқиш. (Иш ташаббускор равишда олиб борилди, лаборатория синовлари учун қоидалар мавжуд).

– Бизнинг экологик лойиҳаларни ишлаб чиқишда тажрибамиз бор 2017 йилда бўлим ходимлари томонидан "INTER CAPS GROUP" МЧЖ каби корхоналар ва ташкилотлар учун ЗВОС ва ЗЭП ишлари олиб борилди (полипропилен ва металл бутловчи қисмлардан маҳсулотлар ишлаб чиқариш), МЧЖ "MAX MILLING LEADER" (ДСУ ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун), МЧЖ ҚК "MAXAM UZBEKISTAN" (кончилик саноати учун мўлжалланган патронли эмулцион портловчи моддаларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш учун) МЧЖ ҚК "METAL SOLUTION TEHNOLOGIES" (санитария-техник буюмлар (латун арматуралари) ишлаб чиқариш устахонасини ташкил этиш учун ва бошқалар.

– ТЭСларининг кул ва цируф чиқиндиларидан фойдаланган ҳолда газни қайта ишлаш заводларидан чиқадиган газ чиқиндиларини олтингугурт оксидларидан сорбцион-каталитик усул билан тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш. Саноат ва иссиқлик энергетикасининг қаттиқ чиқиндиларидан электростанциялардан чиқадиган газ чиқиндиларини тозалаш учун, кейинчалик саноат чиқинди сувларини тозалаш учун сарфланган сорбция-каталитик тизимидан фойдаланиш.

– Тиббий чиқиндиларни зарарсизлантириш учун термокимёвий усул технологиясини ишлаб чиқиш.

– Экспериментал тадқиқотлар учун республиканинг 6 та вилояти танлаб олинди. Ҳудудни 6 зонага ажратиш (жанубий, шимолий, ўрта зона ва Фарғона водийси). Булар Тошкент шаҳри, Тошкент, Сирдарё, Самарқанд, Қашқадарё, Наманган вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси. Республикамизнинг 6 минтақасида баҳор-ёз ва куз даврлари учун чиқинди йиғилишини аниқлаш бўйича ишлар олиб борилди. Ушбу мавзуни ижрочилар жадвалларни, бирламчи кундалик ёзувларни, санитария паспортларини тўлдирдилар, баҳорги ва ёзги даврда бажарилган ишлар тўғрисида тўлиқ ҳисобот тайёрладилар. Республикамизнинг 6 минтақаси бўйича олинган экспериментал маълумотлар тизимлаштирилди, олинган натижалар таҳлили ўтказилди. Таҳлил шуни кўрсатдики, чиқиндиларни тўплаш минтақалар бўйича ҳар хил, шунинг учун ҳар бир минтақада тадқиқот объектларига индивидуал ёндошиш зарур.

– "Навоий кон-металлургия комбинатини 2026 йилгача инновацион ривожлантириш дастури" доирасида шартномавий ишлар олиб борилмоқда. Малик-Рабат қишлоғининг Навоий участкасининг ИЭС табиий шамоллатиш билан тозалаш иншоотларини лойиҳалаш бўйича тавсиялар берилади, қуввати кунига 4200м. "

Қорақутан конининг маъдан сувларини тозалаш ва улардан техник экинларни суғоришда фойдаланишга имкон берадиган технологик схема ишлаб чиқилмоқда.

– Ўзбекистоннинг одатдаги қишлоқ аҳоли пунктларида маиший чиқинди сувларни тозалашнинг технологик схемалари вариантларини ишлаб чиқиш бўйича илмий ишлар олиб борилди.

– Ўзбекистоннинг одатдаги қишлоқ аҳоли пунктларида маиший чиқинди сувларни тозалашнинг технологик схемалари вариантларини ишлаб чиқиш бўйича илмий ишлар олиб борилди. Олинган маълумотларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, тозалаш жараёни табиий шамоллатиш билан иншоотларни ўз ичига олган мураккаб тозалаш схемаси ёрдамида барқарор давом этмоқда. Бундай схемалардан фойдаланиш очиқ сув ҳавзаларига оқизиш учун тозаланган чиқинди сувларнинг сифатига эришиш, сув оқимларининг ифлосланишининг олдини олиш, уларга антропоген юкни камайтириш ва атроф-муҳитнинг экологик фаровонлигини сақлашга имкон беради.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш чора-тадбирлари бўйича берилган тавсиялар "Шуртаннефтегаз" МЧЖ, "Газлинефтегаздобыча" МЧЖ, "Устюртгаз" МЧЖ, "Андижаннефть" МЧЖ конларида қазиш қудуқларини қуриш пайтида бурғулаш чиқиндиларидан фойдаланиш / йўқ қилиш қоидаларини ишлаб чиқишда О`ZLTINEFTGAZ томонидан ишлатилган.

– Бектимир тозалаш иншоотларида табиий микробиологик ҳамжамиятдан фойдаланган ҳолда озиқ-овқат саноати корхоналарининг маиший ва чиқинди сувлари аралашмасини аэробик тозалаш жараёнининг ишлаб чиқилган технологияси қўлланилади ва қайта ишлаш вақтини қисқартириш ва юқори сифатли чиқинди сувларни тозалашга имкон беради.

– Ангрен-Пап темир йўл линиясидан ёмғир сувини тозалаш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар Ангрен-Пап темир йўл линияси участкаларини тозалаш иншоотларини қуришда амалга оширилади.

Берлин, Германия, "LARProcessAnalysersAG" фирмаси билан биргаликдаги ишлар бўйича Ҳамкорлик тўғрисидаги Битимга мувофиқ кўплаб ишлар амалга оширилмоқда.

"Тўқимачилик маҳсулотларидан чиқинди сувларни бўёқлардан электрокимёвий усул билан тозалашнинг чиқиндисиз технологияси" жорий этилди:

– "ШизоратТекстильмаш" тозалаш иншоотларида, Бухоро вилояти, Жандор тумани

– Амин Инвест Интернешнл ҚКнинг тозалаш иншоотларида, Самарқанд вилояти.

– "GLORIAINVESTTEKS" МЧЖ, Фарғона вилояти, Ўзбекистон вилояти, Катта Қайнар қишлоғининг чиқинди сувларини тозалаш учун тозалаш иншоотлари лойиҳаси ишлаб чиқилди.

– Туркманистоннинг Сердар ва Берекет шаҳарларида канализация тозалаш иншоотлари, IFODAAGROKIMYOHIMOYAда ўсимликларни ҳимоя қилиш учун пестицидлар ишлаб чиқариш натижасида саноат чиқинди сувларини тозалаш иншоотлари қурилди.

– "Toshkenttramvayi" ҚҚ, "JarkurgonnegtQaytalishlash" ҚК, Жарқўрғон, Гулистон тозалаш иншоотлари лойиҳалари ишлаб чиқилган.

– Бектимир тозалаш иншоотлари ишини кучайтириш бўйича тавсиялар ишлатилган, Салар тозалаш иншоотларида синовлар олиб борилмоқда.

– "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" МЧЖ Ҳ / Д-сонли УЗ-20-8009-0035, 2020 йилдаги ОБП Жарқудуқ биологик тозалаш иншоотини техник кўрикдан ўтказиш.

– ГНТП № А7-001 "Қаттиқлаштирилган бурғулаш қаламчаларини ўз ичига олган тупроқни унумдор тупроқ қатлами сифатига қайта тиклаш технологиясини ишлаб чиқиш" 2015-2017 йиллар.

– ГНТП № А7-003, "Табиий микробиологик ҳамжамиятдан фойдаланган ҳолда озиқ-овқат саноати корхоналаридан маиший ва чиқинди сув аралашмасини тозалаш технологиясини ишлаб чиқиш".

– ГНТП № А7-004 "Табиий сувларни табиий сеолитлар ва углерод ўз ичига олган сорбентлар ёрдамида органик ва ноорганик ифлосланишлардан тозалашнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш";

– Х/Д № 11/01 - 2017 йил Госкомэкология РУз ,, "Ўзбекистон қишлоқ жойларидаги типик қишлоқлар учун чиқинди сувларни тозалаш ва лойқаларни қайта ишлаш схемасини ишлаб чиқиш", 2017 й.


Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Мулкни бошқариш давлат қўмитасининг Экологик жамғармасига ўтказилган лойиҳалар:

1. Тупроқдаги сувда эрувчан тузларнинг таркибини камайтириш технологиясини ишлаб чиқиш.

2. Сирдарё вилоятида кенг тарқалган тупроқ унумдорлигини тиклаш технологиясини ишлаб чиқиш.

3. Боботог тоғ тизмаларининг табиатини ўрганиш ва ҳудудда миллий боғни ташкил этишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш.

4. Тошкент шаҳрининг боғлари ва майдонларида ўсадиган дарахтлар ва буталарнинг фитосанитар ҳолатини ўрганиш, муаммоларни бартараф этиш чораларини ишлаб чиқиш.

5. Инвазив турларнинг тарқалиши ва таъсирини минималлаштириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш орқали биохилма-хилликни сақлаш.

6. "Боботог тизмаларининг табиатини ўрганиш ва ҳудудда миллий боғни ташкил этишнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш"

7. "Паррандачилик корхоналаридан чиқинди сувларни тозалаш учун биоинженерия мосламасини яратиш"

8. "Чиқинди сувларини биологик тозалаш учун реактив шамоллатиш тизимларидан фойдаланиш имкониятларини ўрганиш"

9. "Автотранспорт чиқиндиларидан атроф-муҳитга етказилган зарарини баҳолаш методологиясини ишлаб чиқиш"

10. "Қурилиш саноатининг газ ва чанг билан ифлосланишини камайтириш учун қурилишни лойиҳалаштиришни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш"

11. "Экинларни суғоришда ҳосил бўлган коллектор-дренаж сувларини қайта ишлатиш билан тупроққа салбий таъсирини камайтириш технологиясини ишлаб чиқиш".

12. "Экинларни тозаланган оқава сув билан суғоришда тупроқларнинг экологик ва мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш".

Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялар илмий-тадқиқот институти томонидан тақдим этиладиган хизматлар

– Атроф-муҳитга антропоген босимни пасайтириш мақсадида шаҳар канализация тизимига ва очиқ сув ҳавзаларига қуйилиш ставкаларига эришишга имкон берадиган, биологик сув ҳавзаларида маиший ва саноат ва ишлаб чиқариш чиқинди сувлари ва уларнинг аралашмаларини тозалаш ва кейинги тозалаш бўйича технологияларни ишлаб чиқиш ва тавсиялар бериш;

– Кичик аҳоли пунктларининг чиқинди сувларини тозалаш бўйича ишларни бажариш;

– Нефт конларидан нейтралланган бурғулаш чиқиндиларининг токсиклигини аниқлаш;

– Биотестинг ишларини бажариш бўйича хизматлар;

– ЗВОС, ЗЭП, ПДВ, ПДО, ПДС, РСВ каби меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш.

– Атроф муҳитга таъсир қилиш тўғрисидаги баёнотлар лойиҳасини ишлаб чиқиш (ЗВОС). Институт ходимлари атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳужжатларини ишлаб чиқадилар.

Ташкилотлар вакиллари ва барча манфаатдор шахсларга чиқинди сувларни биологик тозалаш ва қўшимча тозалаш, чиқинди сувларни физик-кимёвий тозалаш, сув ресурсларини ифлосланишдан муҳофаза қилиш, меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича маслаҳат хизматлари кўрсатилади.

Барча илмий-тадқиқот лойиҳалари ва лойиҳалари шартнома асосида амалга оширилади.

Барча ишлар норматив-услубий ҳужжатлар, табиатни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан фойдаланиш соҳасидаги методикалар асосида амалга оширилади.


Ўзбекистондаги корхоналарга шартномавий хизматлар кўрсатилди:

• АГМК;
• НКМК
• НХК Ўзбекнефтгаз - барча корхоналар
• "GM UZBEKISTAN" ОА
• УзМеткомбинат
• Саноат қурилиш материаллари вазирлиги
• Давлат геология қўмитаси
• Соғлиқни сақлаш вазирлиги
• Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
• Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти
• Ўзбекистон Республикаси тупроқ таркиби ва ер ресурслари заҳирасини сифатини таҳлил қилиш маркази
• Ўзбекистон Республикаси Геодезия, картография ва давлат кадастри бўйича давлат қўмитаси
• Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
• Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти. "Тупроқшунослик ва деҳкончилик " кафедраси
• МЧЖ ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани
• "Навоий кон-металлургия комбинати" давлат корхонаси
• ИПООО "Surhan Gas Chemical Operating Company"
• "Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидирув институти" АЖ
• " O’ZLITINEFTGAZ " ОА
• МЧЖ "EcoTechGeoEngineering" илмий-тадқиқот маркази
• "TEXNOPROMEKSPERTIZA" МЧЖ
• "ЭКОПРОМ" ЧФ
• "UzPARRANDASANOAT" уюшмаси
• Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги. Ягона мижозларга хизмат
• "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" ОАЖ
• ХК МЧЖ "KNAUFГИПС БУХАРА"
• "CAMELLIA GROUP" МЧЖ
• "PRIME CERAMICS" МЧЖ
• "БУХАРАГИПС" АЖ ҚК
• МЧЖ Шижоат-Текстил-Маш
• Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси
• Экология ва табиий ҳудудлар давлат қўмитасининг биохилма-хилликни муҳофаза қилиш бошқармаси
• Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг ҳудудий бошқармалари
• Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Ботаника институти
• Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Зоология институти
• Тошкент давлат аграр университети
• Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси/
• Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси
• Қорақалпоғистон Республикаси Ўрмон хўжалиги қўмитаси
• Вилоят ўрмон хўжалиги бошлиқлари ва директорлари
• Ўзбекистон Республикаси Миллий университети
• "Олмалиқ кон-металлургия комбинати" ОАЖ
• Навоий кон-металлургия комбинати
• Бекобод цемент заводи
• Жиззах цемент заводи, Жиззах (Ўзбекистон)

Қонунчилик

Институт Олий Мажлиснинг 2002 йилда 8-сессиясида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Қонунини "Чиқиндилар тўғрисида" ишлаб чиқишда иштирок этди. Институт ходимлари қуйидаги меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқдилар:
 

Номланиши

Ким томонидан ва қачон тасдиқланган

1

ЎзРҲ 84.3.5: 2004 - оқава сувларни тозалашнинг техник жиҳатдан эришиладиган кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда, сув ҳавзаларига ва ер юзига ифлослантирувчи моддаларнинг рухсат этилган максимал чиқиндиларини ҳисоблаш бўйича кўрсатмалар.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

2

Ўз РҲ 84.3.6: 2004 - ифлослантирувчи моддаларни сув ҳавзаларига ва ер юзига чиқиндиларни тозалашни техник жиҳатдан эришиладиган кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда тартибга солиш бўйича кўрсатмалар.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

3

ЎзРҲ 84.3.7: 2004 - оқава сувларни тозалашнинг техник жиҳатдан эришиладиган кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда ифлослантирувчи моддаларни сув ҳавзаларига ва ер қаърига тўкишининг максимал рухсат этилган нормалари лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва бажариш тартиби.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

4

ЎзРҲ 84.3.8: 2004 - Чиқиндиларни хавфини баҳолашнинг кенг қамровли методикаси

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

5

Ўз РҲ 84.3.10: 2004 - Ўзбекистон Республикаси ҳудудида симоб ўз ичига олган маҳсулотлар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги низом.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

6

Ўз РҲ 84.3.11: 2004 - симоб, унинг бирикмалари, таркибида симоб бўлган чиқиндилар ва симоб тўлдирилган қурилмалар билан ишлашга қўйиладиган талаблар.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 13.01.2004 йилдаги 71-ТК-сонли қарори

7

ЎзРҲ 84.3.15: 2005. - Табиатни муҳофаза қилиш. Чиқиндиларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишни бошқариш. Чиқиндиларни инвентаризациясини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби.

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 28.10.2005 йилдаги 72-ТК-сонли қарори

8

Ўз РҲ 84.3.16: 2005 - Табиатни муҳофаза қилиш. Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш. Ишлаб чиқариш чиқиндиларини йўқ қилиш чегарасини аниқлаш бўйича услубий кўрсатмалар

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 28.11.2005 йилдаги 74-ТК-сонли қарори

9

ЎзРҲ 84.3.17: 2005 - Табиатни муҳофаза қилиш. Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 28.11.2005 йилдаги 74-ТК-сонли қарори

10

ЎзРҲ84.3.18: 2005

 Табиатни муҳофаза қилиш. Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш. Чиқиш паспорти

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 28.10.2005 йилдаги 72-ТК-сонли қарори

11

ЎзРҲ84.3.19: 2005 - Табиатни муҳофаза қилиш. Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш. Атамалар ва таърифлар

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 28.10.2005 йилдаги 72-ТК-сонли қарори

12

Ўз РҲ 84.3.21: 2005 - Табиатни муҳофаза қилиш. Чиқиндиларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишни бошқариш. Чиқиндиларни ишлаб чиқариш стандартларини аниқлаш бўйича кўрсатмалар

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 12.12.2005 йилдаги 76-ТК-сонли қарори

13

ЎзРҲ 84.3.22: 2006 - ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш. Чиқиндиларни инвентаризация қилиш лойиҳаларини келишиш ва тасдиқлаш тартиби ва уларни йўқ қилиш чегаралари

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 05.05.2006 йилдаги 79-ТК-сонли қарори

14

ЎзРҲ 84.3. 23: 2007 - Табиатни муҳофаза қилиш. Ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларини бошқариш. Ахлатхоналар ва чиқиндиларни йўқ қилишнинг давлат кадастрини юритиш бўйича кўрсатмалар

Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 30.05.2007 йилдаги 81-ТК-сонли қарори

 

 

  • Харита
  • Ҳимояланган табиий ҳудудлар
  • Очиқ маълумотлар
  • Алоқалар

«Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари» Илмий-тадқиқот институти
 

1.

Директор

Рахимов
Зокир Исмоилжанович  

Тел.: +998 71 277 69 83

Эл.почта: 
eco_nii[аt]uznature.uz

2.

Илмий ишлар бўйича
директор ўринбосари
Буриев
Салимжон Самеджанович

Тел.: +998 712 77 69 83

Эл.почта:
eco_nii[аt]uznature.uz 

3.

Илмий котиб Самиев
Луқмон Найимович
Тел.: +998 71 277 89 22

4.

“Биоҳилмаҳилликни сақлаш” бўлим бошлиғи Уринова
Адолат Абдувасиевна

Тел.: +998 71 277 89 22

Эл.почта:
adolat.urinova[аt]mail.ru

5.

Чиқиндиларни қайта ишлаш ва утилизация қилиш технологияларни ишлаб чиқиш бўлими бошлиғи Сафаев
Махамадзахид Абиджанович
Тел.: +998 71 277 23 85
6. Сув ресурсларини муҳофаза қилиш лабораторияси мудири Шаповалова Любовь Михайловна Тел.: +998 71 277 23 85
7. Ер ресурсларини муҳофаза қилиш лабораторияси мудири Ахатов
Абдусамат
Тел.: +998 71 277 23 85
8. Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш лабораторияси мудири Ходжиев
Алишер Кулдашевич
Тел.: +998 71 277 23 85
9. Илмий ишларни тижоратлаштириш бўлими бошлиғи Уралов
Эркин Кунгирбаевич
Тел.: +998 71 277 23 85