26
July
2021
Respublikada qurilish chiqinpoligonlarini joylashishi va ularning maydoni (2021 yil Iyun holatiga)