Atmosfera havosi va azon qatlami

Atmosfera havosi va azon qatlami

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi O’zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo’mitasi (keying o’rinlarda Davlat ekologiya qo’mitasi) tarkibiy qismi hisoblanadi.

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga, "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi to'g'risidagi nizomga, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasining buyruq va ko'rsatmalariga binoan o’z faoliyatini olib boradi.

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasining barcha tarkibiy tuzilmalari bilan hamkorlikda faoliyat yuritadi.

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi atmosfera havosini muhofaza qilish bilan bog'liq xalqaro, mintaqaviy muammolarni hal qilishda ishtirok etadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi tomonidan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishda bevosita ishtirok etmoqda:

• Ozonni yemiruvchi moddalar (OYM) ni O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish va O'zbekiston Respublikasidan eksport qilishni tartibga solishni(Ozon qatlamini himoya qilish bo'yicha BMTning Vena konventsiyasi va ozon qatlamini yemiruvchi moddalar bo'yicha Monreal protokoliga muvofiq) yanada takomillashtirish;

• iqlim o'zgarishini yumshatish va iqlim o'zgarishi jarayonlariga moslashish(BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha asosiy konventsiyasi doirasida);

• uzoq masofali transchegaraviy havo ifloslanishi(BMTning uzoq masofali transchegaraviy havoni ifloslantirish to'g'risidagi konventsiyasiga muvofiq);

Atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha boshqarma  O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi rahbariyati orqali O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazi(DSENM), O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Davlat xavfsizligi boshqarmasi havo himoyasini monitoring qilish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtiradi.

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasi jamoat tashkilotlari va jamoatchilik bilan hamkorlik qiladi, ularni metodik tomondan ko’maklashadi va yordam bilan ta'minlaydi, davlat tabiatni muhofaza qilish inspektorlarining atmosfera havosini muhofaza qilish faoliyatida tabiatni muhofaza qilish ishlarini tashkil qiladi va boshqaradi.

Atmosfera havosini muhofaza qilish boshqarmasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  • Korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning havo himoyasi faoliyati ustidan davlat boshqaruvini amalga oshirish;
  • Respublikada atmosfera havosini himoya qilish sohasidagi yagona ilmiy-texnik siyosatni ishlab chiqish va tashkil etish bo'yicha yo'riqnomalar loyihasini ishlab chiqish;
  • Atmosfera havosining qulay sanitar holatini ta'minlash.

Atmosfera havosini muhofaza qilish bosharmasiga topshirilgan vazifalar:

  • atmosfera havosini muhofaza qilish uchun sanoat va idoraviy me'yorlar, qoidalar va standartlarni respublika darajasida ishlab chiqish va tasdiqlashda ishtirok etadi;
  • tabiatni muhofaza qilish va tabiatni oqilona boshqarish bo'yicha maqsadli davlat dasturlarini kiritish uchun atmosfera havosi ifloslanishini kamaytirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqadi;
  • atmosfera havosini muhofaza qilish dasturlari va harakat rejalari bo'yicha vazirliklar, davlat qo'mitalari, boshqarmalari va tabiiy resurslardan foydalanuvchilarni muvofiqlashtirish bo'yicha takliflar beradi;
  • atmosfera havosini, atmosfera havosini ifloslantirishni nazorat qilish bo'yicha sanoatni, idoraviy me'yorlarni, qoidalarni va standartlarni respublika ishlab chiqish va tasdiqlashda ishtirok etadi;
  • O'zbekiston Respublikasi Ekologiya qo'mitasi rahbariyati nomidan ozonni yemiruvchi moddalarni olib kirish uchun kvotalar belgilaydi va ularni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida belgilangan tartibda tasdiqlash uchun takliflar kiritadi;
  • O'zbekiston Respublikasiga ozonni yemiruvchi moddalar va ular tarkibida bo'lgan mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasiga olib kirish va olib chiqish uchun ruxsatnomalar berish bo'yicha ishlarni tashkil etadi, shuningdek bunday ruxsatnomalarni beradi;
  • Belgilangan tartibda xavfli tovarlarni O'zbekiston Respublikasi hududi orqali tranzit qilish bo'yicha oqilona xulosalar tayyorlaydi;