События

Мы в социальных сетях:

Facebook Twitter Telegram


Главная > Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti va uni tashkil qilish boshqarmasining asosiy vazifalari

Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti va uni tashkil qilish boshqarmasining asosiy vazifalari

O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy rivojlanishining Konsepsiyasi, asosiy yo'nalishlari va davlat rejalari loyihalariga takliflarni shakllantirish;

atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha uzoqmuddatli, maqsadga yo'naltirilgan davlat dasturlarini tayyorlashda ishtirok etish;

ekologik xavfsizlik, tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti va uni tashkil qilish sohasida yagona davlat siyosatining yo'nalishlarini belgilash ;

ekologik xavfsizlik, tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti va uni tashkil qilish sohasida tabiatni muhofaza qilish faoliyatini tarmoqlararo kompleks boshqaruvini amalga oshirish;

maqbul atrof-muhit holati va ekologik muhitni sog'lomlashtirishni ta’minlash bo'yicha ishlarni tashkil etish hamda muvofiqlashtirish;

tabiatdan foydalanishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish;

tabiatni muhofaza qilish zahira fondining yo'nalishlarini belgilash va foydalanishni nazorat qilish;

atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishning tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti va uni tashkil qilish sohasi ustidan davlat nazoratini tashkillashtirish hamda amalga oshirish.


2014-12-22

Фотогалерея

ntesting mood

Территориальные комитеты